Róma 8:38

Róma 8:38, mert meg vagyok győződve arról, hogy sem a halál, sem az élet, sem az angyalok és a fejedelemségek, sem a jelen, sem a jövő, sem hatalom nem

Dániel 12:10

daniel 12:10 sokan megtisztulnak, folttá válnak és finomulnak, de a gonoszok továbbra is gonoszul cselekszenek. senki sem fog megérteni, de a bölcs megérti.

Jób 1:10

job 1:10 nem helyezte-e sövényt minden oldalára körülötte, háztartásával és mindazzal, ami birtokolja? megáldotta az ő keze munkáját, és gazdagsága megnőtt a földön.

ApCsel 8:32

cselekedetek 8:32: az eunuch olvasta a szentírás ezt a bekezdését: 'Úgy vezették, mint egy birkát a vágáshoz, és mint bárány, mielőtt az olló csend lenne, tehát nem nyitotta ki a száját.

1 János 3: 8

1 János 3: 8, aki gyakorolja a bűnt, az az ördög, mert az ördög már a kezdetektől fogva vétkezett. ezért ismerik fel az isten fiát, hogy elpusztítsa az ördög munkáit.