Lukács 7:11

Lukács 7:11 hamarosan Jézus egy nain nevű városba ment. tanítványai vele mentek vele, nagy tömeg kíséretében.

2Korinthus 8: 9

2 Corinthians 8: 9 Mert ismered uram, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy bár ő gazdag volt, de a ti kedved miatt szegény lett, hogy te szegénységén keresztül gazdagodj.

Exodus 3:17

Exodus 3:17 és megígértem, hogy kihozlak téged az egyiptomi szenvedéséből a canaanitek, a hititok, azoritok, a perizzitok, a hivitok és az jebusiták földjére - tejjel és mézzel folyó földre. ”

Exodus 19: 5

Exodus 19: 5 Most ha valóban engedelmeskedsz a hangomnak, és megtartod szövetségemet, akkor minden nemzetnél kinyilatkoztatott birtokom lesz, mert az egész föld az enyém.

Ézsaiás 61: 6

Isaiah 61: 6 De téged az Úr papjainak hívnak; beszélnek rólad, mint Istenünk szolgálatai; táplálkozni fogsz a nemzetek gazdagságával, és dicsekedni fogsz gazdagságukban.

Ecclesiastes 5: 2

az egyházi 5: 2-ben ne beszélj gyorsan, és ne hagyd, hogy a szíved sietõen szólj egy szót Isten elõtt. végül isten van a mennyben, és te vagy a földön. szóval kevés szavát kell hagynod.